Složené úročení

Publikováno:
Návod
Napsal: Martin

Složení úročení je jeden z důvodů proč začít s akciemi a investicemi brzy. Dnes si ukážeme co je složené úročení a také jaký vzorec pro jeho vypočtení můžete použít.

❓ Co je složené úročení?

Složené úročení je takové, kdy se úročí vaše úroky a dlouhodobě vede k vyšším ziskům. Pokud tedy máte na spořicím účtu, který je úročen 10% – 1 000 Kč tak na konci roku získáte na úrocích 100 Kč.

V následujícím roce však získáte úrok nejen z původních 1 000 Kč , ale také z 100 Kč úroku, který jste získali v předchozím roce. V druhém roce tedy vyděláte na úrocích 110 Kč.

A ve třetím roce byste získali úrok z původních 1 000 Kč USD plus 100 a 110 Kč na úrocích, které jste získali v předchozích dvou letech (121 Kč), a takto to půjde dále a dále.

S každým rokem tedy získáváte víc.

📐 Vzorec pro složené úročení

Vzorec pro složené úročení je A=P(1+r/n)^nt

A je částka peněz po n letech, P je jistina, r je úroková míra a t je počet složených úroků za rok.

Pravidlo 72 ve světě investic

Spolu s složeným úročením můžete narazit i na pravidlo 72 což je jednoduchý způsob, jak odhadnout, za jak dlouho se investice zdvojnásobí při určité míře výnosu. Pravidlo použijete tak, že jednoduše vydělíte 72 / očekávaná míra výnosu. Očekáváte-li úrokovou sazbu 10% tak 72/10 znamená, že zdvojnásobení investice proběhne odhadem během 7,2 let.

Pravidlo je ale jen hrubý odhad a nebere v úvahu věci jako inflace nebo daně, ale je to rychlý a snadný způsob, jak získat přibližnou představu o tom, jak dlouho bude trvat.

Kam pokračovat?

Kromě složeného úročení se vám může hodit i strategie Dollar Cost Averaging. Zajímavá by pro vás mohla být recenze na Portu které je vhodné pro začátečníka.